statystyka
środa, 18 kwietnia 2012
W teorii występuje w krajach latynoamerykańskich. W praktyce... Chyba wszędzie.

Biskup Paetz: Oskarżony. Osądzony. Uznany za winnego.

Przez gazety i innego typu media. Prokuratura nie postawiła zarzutów, więc i wyroku sądu nie było.

Sprawa biskupa Paetza to kliniczny przykład podejścia mediów i części społeczeństwa do oskarżeń pod adresem księży. Bez oczekiwania na postawienie zarzutów przez prokuraturę, bez prawomocnego orzeczenia sądu, ludzie wydają wyroki w sprawie poważnych oskarżeń zawartych w doniesieniach prasowych czy telewizyjnych.

Dalej jest więcej >>

08:13, yarpenzirgin
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Pismo Święte jest kopalnią nauk przekazanych nam przez Boga. Jest również, niestety, wylęgarnią dla herezji gdy czytelnik postanowi czytać je bez pokory i kontroli Kościoła. Jednakże zawiera także nauki, które pozwalają na pokazanie, że ktoś głosi nauki własne, a nie Boże.

Jednym z fragmentów, które zaliczają się do tej trzeciej grupy jest poniższy fragment księgi Powtórzonego Prawa:

Pwt 30:19-20
19. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,
20. miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
(BT)

 

Dalej jest więcej >>08:59, yarpenzirgin
Link
niedziela, 15 kwietnia 2012

1 J 5, 1-6

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą.

Obserwowałem sobie kiedyś dyskusję, w której jeden rozmówców z lepszym uporem powtarzał, że Przykazania chrześcijan nie obowiązują. Stwierdził między innymi, że ponieważ zbawienie dokonuje się "z łaski przez wiarę" (był protestantem), to przestrzeganie przykazań z racji na to, że jest czynem, a w dodatku częścią Starego Testamentu, nie ma znaczenia i chrześcijanie nie muszą tego czynić.Pomijając już kwestię nieszczęsnych zasad "sola fide" i "sola gratia", to jak przeczytałem dzisiejsze II czytanie, to pomyślałem sobie: Jak ten człowiek czytał Pismo Święte?

Dalej jest więcej >>

21:57, yarpenzirgin
Link Dodaj komentarz »
środa, 26 sierpnia 2009

Nie z blogowaniem, ale z Bloxem jako dostawcą serwera i oprogramowania. Wszystkich stałych i przypadkowych czytelników zapraszam na nową lokalizację:

Nie ma to jak kłopoty...

12:05, yarpenzirgin , Nowy blog
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 24 sierpnia 2009

W dyskusji Unieważnienie małżeństwa można przeczytać zdanie:

Unieważnienie małżeństwa to termin, który może być zastosowany wyłącznie w sytuacji ogłoszenia, że pomimo dopełnienia formalności urzędowych, związek małżeński nie został zawarty.

Bezwładność myślenia jest zadziwiająca. Gdyby jeszcze to był pojedynczy przypadek, to sprawa była by zrozumiała, bo przecież każdy ma prawo popełnić błąd i coś źle zrozumieć... Ale tak nie jest. Sposób myślenia i rozumienia określenia "unieważnienie małżeństwa" jest dośc powszechny. Równocześnie pojawia się przekonanie, że "stwierdzenie nieważności" jest tożsame z "rozwód", podczas gdy w rzeczywistości są to określenia całkowicie sobie przeciwstawne.

Zobrazujmy to na prostym przykładzie pokolorowanego tekstu w czasie:

1. Chwila pierwsza: Test 1, Tekst 2

2. Chwila druga: Test 1, Tekst 2.

Stwierdzono, że tekst pierwszy nigdy nie był czerwony, tekst drugi przestał być czerwony.

Analogicznie jest z małżeństwami: Stwierdzenie nieważności jest jak określenie koloru Tekstu 1: Nigdy nie miało miejsca (Tekst 1 nigdy nie był czerwony). Unieważnienie małżeństwa jest jak w Tekscie 2: Istniejące małżeństwo przestało istnieć (Tekst 2 przestał być czerwony).

Stosowanie tych terminów, tak jak uczynił autor zacytowanego tekstu, jest nie dość, że całkowicie bezzasadne, to jeszcze absolutnie błędne i wprowadzające w błąd czytelników, którzy mogą odnieść wrażenie, że stwierdzenie nieważności powoduje unieważnienie ważnego małżestwa. 

środa, 19 sierpnia 2009
wtorek, 18 sierpnia 2009
Potrafi zaślepić nawet na treść Słowa Bożęgo.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 40