statystyka
Blog > Komentarze do wpisu

Dekret o usprawiedliwieniu cz.6.

Rozdział VIII i IX

Rozdział VIII. Jak rozumieć to, że grzesznik jest usprawiedliwiony dzięki wierze i za darmo.

Gdy zaś Apostoł twierdzi, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia „przez wiarę” i „darmo” (Rz 3,22), to należy te słowa rozumieć tak, jak je stale i zgodnie Kościół katolicki przyjmował i wyjaśniał. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, ponieważ wiara jest początkiem ludzkiego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia, „bez niej nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6) i osiągnąć dziedzictwo Jego synów. Jesteśmy usprawiedliwiani darmo, bo nic z tego, co poprzedza usprawiedliwienie, czy to wiara, czy to uczynki, nie wysługuje samej łaski usprawiedliwienia: „Jeśli bowiem dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom, bo inaczej (jak mówi ten sam Apostoł) łaska nie była by już łaską.” (Rz 11,6).

Rozdział IX. Przeciwko próżnej ufności heretyków

Chociaż więc trzeba wierzyć, że grzechy są lub były odpuszczane kiedykolwiek jedynie darmo, dzięki Bożemu miłosierdziu, ze względu na Chrystusa, to jednak nikomu, kto chełpi się ufnością i pewnością odpuszczenia swoich grzechów i na niej tylko poprzestaje, nie wolno mówić, że doznaje lub doznał odpuszczenia grzechów; jakkolwiek może to mieć miejsce u heretyków i schizmatyków, gdyż w naszym burzliwym czasie głosi się z wielką zawziętością przeciw Kościołowi katolickiemu tę próżną i daleką od wszelkiej pobożności ufność.

Lecz i tego nie należy twierdzić, że ci, którzy prawdziwie zostali usprawiedliwieni, winni bez żadnej wątpliwości samych siebie zapewniać, iż zostali usprawiedliwieni. Następnie [nie należy twierdzić], że nikt nie doznaje odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia, tylko ten, kto wierzy z całkowitą pewnością, iż doznał odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia oraz że jedynie dzięki tej wierze dokonuje się odpuszczenie i usprawiedliwienie, jak gdyby ten, kto w to nie wierzy, wątpił w obietnice Boże i skuteczność śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak bowiem nikt bogobojny nie powinien wątpić w Boże miłosierdzie i w zasługę Chrystusa oraz w moc i skuteczność sakramentów, tak każdy, kto patrzy na siebie samego, na własną słabość i brak usposobienia, może drżeć i lękać się o swoją łaskę, gdyż nikt nie może wiedzieć z nieomylną pewnością wiary, że otrzymał łaskę Bożą.

Cytat za Breviarium Fidei, Poznań 2007

czwartek, 30 lipca 2009, yarpenzirgin

Polecane wpisy

  • Dekret o usprawiedliwieniu cz.7.

    Rozdział X i XI Rozdział X. Wzrost otrzymanego usprawiedliwienia. W ten sposób usprawiedliwieni, stawszy się „przyjaciółmi” i „domownikamiR

  • Kanon 1 z Dekretu o Usprawiedliwieniu

    Trochę zrywam z chronologia prezentowania tego dekretu, ale ten kanon jest bardzo ciekawy. Kan. 1. Jeśli by ktoś twierdził, że człowiek może być usprawiedliwio

  • Dekret o usprawiedliwieniu cz.5.

    Rozdział VII. Rozdział VII. Czym jest usprawiedliwienie grzesznika i jakie są jego przyczyny Po tym przysposobieniu i przygotowaniu następuje usprawiedliwienie,

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: