statystyka
Blog > Komentarze do wpisu

Dekret o usprawiedliwieniu cz.4.

Rozdział V i VI.

Rozdział V. Konieczność przygotowania się do usprawiedliwienia u dorosłych. Jego źródło.

[Sobór] ponadto oświadcza, że początek usprawiedliwienia u dorosłych należy przyznać uprzedzającej łasce Bożej za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, to jest powołaniu, jakiego Bóg udziela bez żadnych uprzednich zasług. Dzieje się to w ten sposób, że ci, którzy przez grzechy odwrócili się wcześniej od Boga, dzięki jego pobudzającej i wspomagającej łasce usposabiają się do własnego nawrócenia, zgadzając się w sposób wolny na przyjęcie tejże łaski i nią współpracując. Gdy Bóg dotknie serce człowieka oświeceniem Ducha Świętego, człowiek nie zachowuje się zupełnie biernie, bo przyjmuje natchnienie, które mógłby przecież odrzucić, ani sam bez łaski nie może własną wolą skierować się ku sprawiedliwości. Dlatego kiedy w Piśmie Świętym czytamy: „Nawróćcie się do mnie, a Ja nawrócę się do was” (Zach 1,3), jest to przypomnienie o naszej wolnej woli, a gdy odpowiadamy: „Nawróć nas, Panie, ku sobie, a nawrócimy się” (Lm 5,21), to wyznajemy, że łaska Boża nas uprzedza.

Rozdział VI. Sposób przygotowania się.

(Grzesznicy) przygotowują się do usprawiedliwienia, gdy przebudzeni i wsparci łaską Bożą, przyjmując wiarę z „tego, co się słyszy”(po. Rz 10,17), dobrowolnie zwracają się ku Bogu, wierząc, że prawdą jest to, co Bóg objawił i obiecał, a przede wszystkim to, że grzesznik jest usprawiedliwiany przez jego łaskę, dzięki „odkupieniu, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,24). A kiedy pojmują, że są grzesznikami, zwracają się do przejmującego ich z pożytkiem lęki przed Bożą sprawiedliwością ku rozważeniu Bożego miłosierdzia, nabierają nadziei, ufając, że Bó będzie dla nich łaskawy ze względu na Chrystusa, zaczynają go miłować jako źródło sprawiedliwości i dlatego odnoszą się do grzechów z pewną nienawiścią i obrzydzeniem, to jest w duchu pokuty, którą należy czynić przed chrztem (Dz 2,38); wreszcie przygotowują się, kiedy zamierzają przyjąć chrzest, zacząć nowe życie i zachowywać Boże przykazania.

O tym przygotowaniu napisano: „Przystępujący do Boga musi uwierzyć, że (Bóg) jest i że wynagradza tych, którzy go szukają (Mt 9,2; Mk 2,5) oraz: „Bojaźń Pańska wypędza grzech” (Syr 1,27); „Nawróćcie się i niech każy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38); „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19n), i wreszcie: „Przygotujcie serca wasze dla Pana” (1 Sm 7,3).

 

Cytat za Breviarium Fidei, Poznań 2007

środa, 08 lipca 2009, yarpenzirgin

Polecane wpisy

  • Dekret o usprawiedliwieniu cz.7.

    Rozdział X i XI Rozdział X. Wzrost otrzymanego usprawiedliwienia. W ten sposób usprawiedliwieni, stawszy się „przyjaciółmi” i „domownikamiR

  • Kanon 1 z Dekretu o Usprawiedliwieniu

    Trochę zrywam z chronologia prezentowania tego dekretu, ale ten kanon jest bardzo ciekawy. Kan. 1. Jeśli by ktoś twierdził, że człowiek może być usprawiedliwio

  • Dekret o usprawiedliwieniu cz.6.

    Rozdział VIII i IX Rozdział VIII. Jak rozumieć to, że grzesznik jest usprawiedliwiony dzięki wierze i za darmo. Gdy zaś Apostoł twierdzi, że człowiek dostępuje

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: